menú

telefonía IP

atopa aquí a resposta a todas as túas dúbidas sobre as distintas opcións de telefonía IP: combo oficina, solución empresa


a solución empresa ten período mínimo de contratación?, e o combo oficina?

si, é necesario contratar a solución empresa un tempo mínimo de 24 meses. Á súa vez, o combo oficina ten un período de permanencia de 12 meses ou de 24 meses se se provisiona en polígono con fibra.

existe penalización por baixa anticipada?, como se calcula?

si, hai penalización se non se cumpre o período de permanencia, prorrateando o importe segundo o tempo que resta para cumprila. No combo oficina, o importe equivale ao custo da instalación, mentres que na solución empresa dependerá da cantidade de extensións e dos tipos de terminais de cada unha delas.

a que velocidade van os teléfonos IP da solución empresa e do combo oficina?

os actuais teléfonos que se inclúen na solución empresa e no combo oficina alcanzan unha velocidade de 100 Mb para redes Fast Ethernet. Tamén dispoñemos de teléfonos que poden alcanzar 1Gb para redes Gigabit Ethernet en proxectos especiais.

os teléfonos IP escóitanse moi graves, podo axustar o timbre?

os teléfonos teñen calidade de son HD e non é necesario axustar o timbre. Si podes axustar o volume durante a conversación tanto no auricular como no altofalante de mans libres.

xa teño unha rede Ethernet onde teño conectados os computadores, necesito unha nova rede para conectar os teléfonos IP?

non, os teléfonos fixos dispoñen dunha ponte interior de forma que podes conectar os teléfonos entre o computador e a túa rede sen necesidade de usar unha nova toma para o teléfono. No caso do teléfono sen fíos, é necesario unha toma Ethernet dedicada para conectar a base.

aos terminais da solución empresa e do combo oficina pódense conectar auriculares?

si, os teléfonos IP de sobremesa teñen unha toma para conectar os auriculares con cable que tamén ofrecemos e permiten descolgar dende o teclado sen levantar o auricular.

podo conectar auriculares sen fíos aos teléfonos básicos?

non, para facer uso da función de descolgado a distancia é necesario un descolgador electrónico que só está dispoñible para o teléfono avanzado ou de operadora.

que tipo de auriculares podo conectar aos teléfonos sen fíos?

os teléfonos sen fíos IP dispoñen dunha conexión jack de 2,5 mm para conectar auriculares con cable similares aos usados para os teléfonos móbiles.

podo usar auriculares bluetooth cos teléfonos IP?

non, os teléfonos IP da solución empresa e do combo oficina non dispoñen de bluetooth, pero pode conectar outro tipos de auriculares sen fíos como os que proporcionamos sobre os teléfonos avanzados ou de operadora.

é posible ter control de presenza nos teléfonos básicos?

non, o control de presenza só está dispoñible nos teléfonos avanzados ou de operadora.

é posible ter control de presenza no combo oficina?

non, o control de presenza só está dispoñible na solución empresa.

que inclúe cada extensión da solución empresa ou liña IP do combo oficina?

en cada extensión ou liña IP inclúese un teléfono básico IP, tarifa plana a fixos, minutos en chamadas a móbiles (compartidos polo resto de extensións) e as funcións de central (desvíos, transferencias, retención de chamadas, etc.), do seu mantemento…

podo contratar unha extensión ou liña IP sen terminal para conectar os meus propios equipos?

non, só é posible usar os teléfonos homologados para a solución empresa, que xa se subministran, non garantimos o correcto funcionamento con outros teléfonos.

que podo configurar dende a web de xestión da solución empresa?

dende a web de xestión podes configurar os nomes das extensións, modificar o número que queres que mostren ao realizar chamadas, activar/desactivar desvíos e a chamada en espera, crear grupos de captura ou rutas de chamadas entrantes.

podo facer control de extensións dende a web de xestión da solución empresa?

dende a web de xestión non é posible facer check-in ou check-out, xa que cada alta e baixa solicitada implica unha provisión.

o combo oficina tamén ten web de xestión?

non, no combo oficina non hai web de xestión integral. As rutas das chamadas entrantes pódense configurar para cada unha das liñas que teñan contratado o "fixo non pc", dende a web de telefonoweb.com

como accedo á web de xestión de clientes da solución empresa?

necesitas acceder co teu usuario de cliente de R.

existe algún tipo de solución de contixencia ante a caída do acceso de datos?

si, tanto no combo oficina como na solución empresa instalada en zona de cobertura de directo inclúese unha liña de respaldo analóxica con timbre simultáneo ao número de cabeceira para que non perdas ningunha chamada a ela. Tamén podes contratar o servizo multiring no teu móbilR para recibir nel as chamadas ao teu fixo (e/ou viceversa).

que equipos de mans libres se poden usar?

aínda que non temos homologado ningún equipo de mans libres, nas extensións podes usar os equipos IP de Polycom. Tamén podes contratar liñas analóxicas adicionais para conectar os equipos de mans libres tradicionais.

admiten PoE os terminais que se instalan coa solución empresa ou o combo oficina?

si, os teléfonos fixos (básico e de operadora) admiten PoE, non así o sen fíos, cuxa base e cargador necesitan alimentación eléctrica.

cantos portos PoE ten o switch que se ofrece na solución empresa ou o combo oficina?

o switch que nalgúns casos ofrécese coa solución empresa ou o combo oficina dispón de 8 portos, 4 deles son PoE.

o combo oficina ten numeración curta (número de extensións)?

non, o combo oficina está formado por liñas independentes que só teñen número longo. Para chamar a outra liña débese marcar o número longo ou a tecla numérica correspondente que se deixa configurada na alta.

na solución empresa, como podo realizar chamadas a números curtos de guías, de información, etc.?

para distinguilas da marcación a outras extensións é necesario iniciar a marcación con 0 (cero).

podo dispoñer dun informe de chamadas?

dende o teléfonoweb, cada usuario pode visualizar as súas últimas chamadas recibidas, perdidas ou realizadas dende a súa extensión. Ademais, na factura reflíctense as chamadas daquelas extensións que saen co seu propio número. Con todo, non é posible elaborar informes de utilización das liñas ou do tráfico cursado en todas ou cada unha das extensións e non se dispón dun tarificador para imprimir cargos.

que limitacións ten a captura de chamadas?

a captura de chamadas, dispoñible tanto na solución empresa como no combo oficina, permite atender unha chamada entrante noutra extensión que pertence ao mesmo grupo. Con todo, cada extensión só pode pertencer a un único grupo de captura, se entran varias chamadas á vez non se pode elixir cal delas captura e non é posible capturar unha chamada dende un teléfono no que xa soase. Por outra banda, no combo oficina só é posible ter un único grupo de captura entre todas as liñas do combo.

é normal o retardo que hai ao marcar?

durante uns segundos, o teléfono queda á espera de que se siga marcando antes de lanzar a chamada, para forzar a marcación e non esperar ese breve tempo, pódese pulsar "ok" ou "marcar" (segundo o terminal) despois de teclear o número.

podo recuperar unha chamada que xa transferín sen consulta?

non, se a chamada transfírese sen consulta e o segundo interlocutor non contesta, non é posible volver recuperala e a chamada pérdese.

é posible contratar o servizo de IP fixa?

a IP fixa inclúese por defecto tanto no combo oficina como na solución empresa.