menú

espazo web

as cuestións sobre o espazo web de R poderás consultalas nesta sección, así non che perderás cando queiras poñer a túa propia páxina web na rede

de cantos megas de espazo web dispoño para crear a miña páxina persoal?

o tamano do teu espacio web depende do combo que teñas contratado. Se o desexas, podes consultar esta información escollendo o teu combo aquí e premendo no enlace "máis información".

que tipo de contido podo incluír na miña páxina?

podes incluír calquera tipo de documentación, a condición de que non teña contidos ilegais

podo utilizar calquera programa para crear a miña páxina persoal?

si, podes utilizar calquera editor de páxinas web, ademais necesitas un programa de FTP para subir os arquivos ao servidor (Cute FTP,Ws_FTP...)

cal vai ser a dirección da miña páxina web?

unha vez enviada ao servidor, poderás acceder ao teu web introducindo no navegador http://xente.mundo-r.com/oteunomededominio 'oteunomededominio' o alias que podes elixir desde as páxinas de activación da web

poderán acceder á miña páxina só os usuarios de mundo-R?

non só poderán acceder á túa páxina os usuarios de mundo-R, poderá acceder calquera persoa desde calquera parte do mundo, a condición de que saiba a túa dirección

que é Javascript?

é un tipo de linguaxe de programación que se interpreta e executa por parte do navegador. O código de JavaScript é enviado ao cliente (navegador) como parte do código HTML dunha páxina, e pode ser utilizado para lograr múltiples efectos especiais, como botóns animados, son, etc.

podo utilizar Javascript na miña páxina persoal?

si, podes inserir un programa en Javascritp dentro do documento html, tamén podes utilizar applets, pero ten en conta que Javascript non sempre é compatible con todos os navegadores e sistemas

podo crear subdirectorios no meu espazo web?

podes crear tantos subdirectorios como queiras no teu espazo, pero terás que ter en conta onde gardas os documentos, para poder referenciarlos despois

malia subir todas as imaxes ao meu espazo persoal, non se ven as imaxes ¿a que é debido?

posiblemente sexa un erro na nomenclatura do arquivo que contén a imaxe; para evitar isto recomendamos que os nomes das imaxes non conteñan símbolos (*,/,+,&,$, etc.), acentos ou a letra "ñ", e que estean sempre en minúsculas

xa realicei eses pasos, e sigo sen ver as imaxes...

problema poida que estea no enlace que hai entre o documento html e a imaxe, para iso podemos executar o Bloc de Notas e abrir o documento html no que se atopa a imaxe que non carga. Hai que comprobar que en ningunha das liñas de código apareza unha ruta do noso disco duro, se a houbese, borra devandita ruta sen eliminar o nome da imaxe, garda o arquivo e volve subilo