menú

conexión 3G: cable LAN móbilR

dudas sobre o teu acceso de datos 3G con cable LAN móbilR


que é o cable LAN móbilR?

o cable LAN móbilR é un produto acceso de datos (para navegar por internet ou integrar nunha vpn mpls - rede corporativa) para unha rede de ordenadores (LAN) a través de 3G.

que significa 3G?

3G é a abreviación de terceira xeración en telefonía móbil. De forma xenérica indica o acceso de datos a través de redes móbiles.

quen pode contratar o cable LAN móbilR?

calquera cliente de empresa pode contratar este produto, pero está indicado especificamente para aquelas situacións nas que non haxa cobertura de internet fixo, é dicir, nin a través da rede de fibra de R, nin posibilidade de contratar produtos de indirecto.

en que casos é recomendable contratar o cable LAN móbilR?

 • en situacións onde non hai cobertura de internet fixo, é dicir nin cable nin ADSL.
 • se se necesitase ter servizo nunha localización moi rápido
 • para solucións de continxencia: como solución temporal para casos onde a provisión da internet fixa é demasiado longa e se necesitase un acceso de datos funcionando o antes posible.

en que casos non é recomendable contratar o cable LAN móbilR?

cando se necesita facer un uso moi intensivo da conexión, porque as tarifas non permiten unha transferencia de datos ilimitada. Por exemplo, non é adecuado para redes P2P

e se quero configuración monoposto?

este produto está pensado para dar servizo a unha rede LAN de ordenadores e por iso a ip fixa estará na interface WAN do router, en caso de que sexa imprescindible a configuración monoposto o cliente debe contratar unha lan enrutada.

que velocidades podo alcanzar?

a velocidade máxima que se pode alcanzar está en función da cobertura, é dicir, se hai ou non 3G pero aínda así depende da situación exacta de cada cliente.
se houbese cobertura 3,5G e en condicións de excelente cobertura as velocidades máximas teóricas serían de ata 7 Mbps de baixada.

garántese o 80% como para o resto de produtos de directo?

non, non é posible ofrecer unha garantía de velocidade, porque esta é dependente da cobertura da zona.

que servizos inclúe este produto?

como todos os produtos da gama cable LAN, este produto inclúe:

 • 10 contas de correo de 10 GB de capacidade
 • 50 MB de espazo web
 • IP fixa
 • router + modem USB (non incluídos na cota mensual)

 

que servizos se poden contratar con este produto?

 • Router wifi
 • Router avanzado (utilizado naqueles casos nos que sexa necesario mellorar a cobertura)
 • Rede corporativa (vpn mpls)
 • Control de tráfico P2P
 • Seguridade R

e se contrato o servizo de rede corporativa, é posible ter calidade de servizo?

marcaranse os paquetes no equipo de cliente coa calidade de servizo contratada, pero non pode facerse a priorización en acceso, é dicir, na parte que vai polo "aire" ata chegar á rede de R na cal si se tratarán os paquetes de forma apropiada.

que equipos necesito para conectarme a internet?

o equipamento básico do cable LAN móbil R consta dun router draytek 2820 e un modem usb 3 G. Dependendo da configuración e os servizos contratados este equipamento pode variar.

podo contratar algún equipo para mellorar a cobertura?

si, neste caso instalaríase un router cisco e unha antena externa ethernet. Estes equipos melloran a cobertura porque a antena ethernet se pode instalar nun lugar distinto ao router e se colocará nun lugar de maior cobertura. Non amplifica o sinal.

quen xestiona os equipos?

a xestión dos routeres draytek será por parte do cliente, mentres que en caso de que se trate dun router cisco (utilizado en rede corporativa vpn mpls ou para mellorar a cobertura) a xestión será por parte de R.

canto teño que pagar por este produto?

cobraranse dous conceptos, por un lado a cota de datos e por outro o aluguer dos equipos (router e módem USB)

e se non chego a cursar todo o tráfico do meu bono, gárdaseme para o seguinte mes?

se a conexión non chega a cursar 1XB, 3XB ou 5XB (segundo tarifa) tarifícase o bono completo

e se me excedo no tráfico?

ao chegar ao consumo de XB de cada bono realizarase de forma automática unha redución de velocidade. O acceso quedará con 64 Kbps de suba e 64 Kbps de baixada e non se facturará ningún exceso

e se me reduciron a velocidade por exceso de consumo como podo reestablecela á velocidade inicial?

nese caso, debe contratar un novo bono

que pasa se contrato dous bonos e que dou de baixa un deles antes de final de mes?

 • se consumiches de forma parcial só un dos bonos seguirás con este bono ata consumilo totalmente e reducirase a velocidade
 • se consumiches de forma total en primeiro bono e de forma parcial o segundo ao dar de baixa o bono se reducirá a velocidade

se contrato un bono a mediados de mes, hai que pagalo enteiro?

non, pagarase a parte proporcional da cota mensual do bono segundo o que quede de mes

se me levo o cable lan móbil R a outra dirección tamén teño mantemento?

non, o mantemento do produto só se realizará na dirección na que se deu de alta.

como podo comprobar se na miña dirección teño cobertura?

podes comprobar se tes cobertura 3 GR utilizando o teléfono móbil.
Cun móbil de R que soporte 3 G comprobaríase o máis preto posible de onde se instalaría o router se hai cobertura 3 GR
por exemplo: nos teléfonos Nokia veriamos o seguinte (o mínimo desexable sería 3G):
3G: dispoñibilidade de rede UMTS
3.5G: dispoñibilidade de rede HSDPA
o símbolo dunha antena con dúas raias debaixo: dispoñibilidade de rede GPRS