menú

escritura

dúbidas frecuentes de escritura de noticias, xestión de comentarios e organización da información no teu blog


como escribo unha noticia e a publico?

para escribir unha entrada tes que estar dentro da consola de administración e seguir os seguintes pasos:

 • ir á pestana "o meu blog"
 • escoller a opción de menú "nova entrada"
 • introducir o campo de título
 • asociar a noticia a unha sección
 • escribir un resumo da noticia (opcional)
 • escribir o contido da noticia
 • para rematar, pulsar no botón "publicar"

para que serve o campo "resumo" cando se escribe unha noticia?

cando escribes unha noticia dispós de dous campos para introducir texto:

 • resumo: este campo serve para introducir un resumo da noticia que desexas publicar e é opcional
 • contido: o texto completo da noticia.

se escribes nos dous campos e publicas a noticia, cando accedas ao teu blog (por exemplo á portada) verás só o resumo da noticia. Se pulsas sobre a noticia accederás ao detalle ou corpo da noticia.se só introduces o campo contido, sempre che aparecerá o texto completo da noticia tanto na portada como na páxina de detalle.

para que serve a pestana de publicación rápida?

mediante a pestana de publicación rápida permítese crear e publicar unha noticia mediante un asistente que consta dos seguintes pasos:

 • escribir o título da noticia
 • escribir o contido da noticia
 • escoller a sección onde se publica a noticia
 • previsualizar a noticia antes de publicala
 • publicar a noticia

o obxectivo de devandita pestana é o de facilitar e guiar a usuarios non expertos na publicación de noticias

podo gardar unha noticia e publicala posteriormente?

é probable que esteas escribindo un texto e decidas non publicalo aínda porque desexas completalo máis adiante. Para iso chega con pulsar no botón "gardar borrador" no menú "escribir entrada" da pestana "o meu blog". Cando desexes publicala podes atopala na opción de menú "xestionar entradas" da pestana "o meu blog"

como engado unha imaxe a unha noticia?

para engadir unha imaxe a unha noticia chega con pulsar sobre o icono no editor enriquecido que se utiliza para escribir o texto. Nese momento aparecerá unha fiestra emerxente que che permite inserir imaxes na noticia. A devandita imaxe, pode ser:

 • unha xa existente no noso álbum de fotos
 • dunha URL ou dirección web
 • tamén se permite subir a imaxe neste preciso instante dende o noso disco duro

que é un comentario?

os textos que publiques no teu blog poden ser comentados polos visitantes da túa páxina. Deste xeito, crearanse diálogos que irán crecendo coas achegas dos teus lectores.

podo moderar os comentarios recibidos?

podes configurar o teu blog para que os comentarios ás túas noticias teñan que ser aprobados antes de aparecer publicados no blog. Para iso, chega con seguir estes pasos:

 • ir á pestana "opcións"
 • escoller a opción de menú "configuración"
 • activar o cadro "moderar comentarios"
 • pulsar o botón "Actualizar"

se o cadro "moderar comentarios" está desactivado todos os comentarios recibidos se publican automaticamente.

como aprobo un comentario en moderación para que se publique?

se tes activada a opción de moderación de comentarios, todos os comentarios que reciban as túas noticias terán que ser aprobados. Para revisalos e aprobalos chega con seguir estes pasos:

 • ir á pestana "o meu blog"
 • escoller a opción de menú "comentarios"
 • revisar os comentarios. Nese momento podes seleccionar "aprobar", "eliminar" ou definilo como "spam".
 • cando termines pulsa "gardar cambios"

que é a notificación de comentarios?

podes configurar o teu blog para recibir unha notificación nunha conta de correo que definas cada vez que alguén deixe un comentario nunha das túas noticias. Para iso, podes seguir estes pasos:

 • ir á pestana "opcións"
 • escoller a opción de menú "configuración"
 • activar o cadro "desexas recibir notificacións por correo..."
 • pulsar o botón "Actualizar"

a dirección de correo na que recibirás as notificacións é a definida na opción de menú "o teu perfil" da pestana "opcións".

podo configurar unha lista de palabras prohibidas para os comentarios?

se non desexas que che cheguen comentarios con linguaxe inapropiada, podes definir unha lista de palabras prohibidas para os comentarios. Para iso, podes seguir estes pasos:

 • ir á pestana "opcións"
 • escolle a opción de menú "configuración"
 • ao final de todo existe unha caixa de texto co título "prevención de spam"
 • introduce a lista de palabras prohibidas
 • pulsa o botón "actualizar"

agora, cada vez que alguén realice un comentario a unha noticia e introduza unha destas palabras, o devandito comentario márcase como spam e non se publicará. Desde o menú de comentarios podes modificalo, borralo ou aprobalo.

que son as seccións? como creo unha sección?

as seccións utilízanse para organizar as noticias que publicas. Inicialmente existe unha categoría chamada "xeral" pero podes crear tantas seccións como desexes. Para iso debes:

 • ir á pestana "o meu blog"
 • escoller a opción de menú "seccións"
 • pulsar sobre o enlace "engadir sección"
 • introducir o nome e descrición da sección
 • pulsar en "gardar"

que son os enlaces? como engado un enlace?

na parte pública dos blogs existe un apartado que mostra unha colección de ligazóns ou direccións web. Cando creas o blog crearanse automaticamente unha serie de ligazóns predefinidas que podes modificar ou borrar. Para engadir unha ligazón chega con

 • ir á pestana "o meu blog"
 • escoller a opción "enlaces" do menú
 • pulsar en "engadir enlace"
 • reencher os valores do nome e a url do enlace
 • pulsar en "gardar"

os enlaces poden organizarse en cartafois. De todos os xeitos, lembra que non todas as plantillas están preparadas para mostrar enlaces así organizados.