menú

opcións telefonía

todas as respostas ás túas dúbidas sobre desvíos, chamada a tres, portabilidade, restrición de chamada, etc.


que facilidades existen á hora de identificar unha liña?

como cliente de R dispós das seguintes facilidades de identificación da liña de orixe e da liña conectada e do xeito no que afectan á protección da intimidade e ao dereiteo á protección dos datos de carácter persoal:

1.- “Desactivación da presentación do usuario chamante”: ao recibir unha chamada, pódese ver no terminal telefónico o número que chama, a condición de que o terminal teña esa prestación e o chamante non suprimise a identificación da liña de orixe. Esta funcionalidade está activada por defecto en todas as liñas de R. A súa desactivación impedirá ver a identificación do que realiza a chamada en todas as chamadas recibidas. Tanto a presentación do usuario chamante como a desactivación da presentación do usuario chamante son servizos gratuítos.

2.- “Restrición chamada a chamada da identificación da liña de orixe”: permite ocultar o número ao facer unha chamada, de maneira que non se vexa no terminal telefónico ao que está a chamar, marcando o código 067 antes do número de teléfono en cada chamada desde un teléfono fixo ou ben o código #31# para chamadas desde teléfono móbil. Esta funcionalidade é gratuíta e está activada por defecto en todas as liñas de R. Con todo, a pesar de que o cliente active este servizo, o número aparecerá identificado nas chamadas que realice a entidades que presten servizos de chamadas de urxencias (112) e outras autorizadas para a atención das de emerxencia ou ás relacionadas coa seguridade pública ou a defensa nacional, ou cando sexa procedente conforme á normativa sobre protección e suspensión das garantías do segredo das comunicacións.

3.- “Restrición permanente da identificación da liña de orixe”: permite que o número non se vexa no terminal telefónico ao que está a chamar de maneira automática e para todas as chamadas. Con todo, como no caso anterior, o número aparecerá identificado nas chamadas realizadas a servizos de chamadas de urxencias (112), relacionadas coa seguridade pública ou a defensa nacional ou cando sexa procedente conforme á normativa. O servizo é gratuíto.

4.- “Rexeitamento de chamadas desviadas”: permite, no servizo de telefonía fixa, rexeitar chamadas entrantes que fosen desviadas por parte dun terceiro. O servizo é gratuíto. Esta facilidade non se dá no servizo de móbil.

5.- “Rexeitamento de chamadas con restrición da identificación da liña de orixe”: este servizo permite ao cliente do servizo de telefonía fixa rexeitar as chamadas cuxo número de orixe non veña identificado. Este servizo non é gratuíto. Se o activa aplicaranse as tarifas publicadas e vixentes en cada momento para o servizo. Esta facilidade non se dá no servizo de telefonía móbil, aínda que determinados terminais si ofrecen esta facilidade.

6.- “Supresión da identificación da liña conectada”: no caso de que transfiran ao terminal dun cliente unha chamada realizada a outro número e a súa liña sexa dixital, o número pode verse na pantalla do terminal telefónico do que realizou a chamada. O cliente pode impedir que o que realiza a chamada vexa o seu número solicitando a activación deste servizo para o servizo de telefonía fixa. O servizo é gratuíto. Esta facilidade non se dá no servizo móbil.

para activar o “Rexeitamento de chamadas con restrición da identificación da liña de orixe” e para desactivar os servizos 1, 3, 4, 5 e 6 , podes solicitalo por escrito enviando unha fotocopia do teu DNI ao fax gratuíto 900.82.55.82 ou no apartado de correos 2096, 15080.

a activación dos servizos sinalados cos números 1, 3, 4, e 6 pódelos solicitar por teléfono (1449 para particular e 1446 para empresas), no correo fala-conR@mundo-R.net ou a través de clientes.mundo-R.com.

como se configuran os desvíos de chamada?

>> Para liñas fixas e móbiles: desvío inmediato Desvía sempre todas as chamadas que reciba. $$i0$$

 • Para activar, preme *21* (despois pon o nº ao que se desvía) e pulsa de novo #
 • Para desactivar, pulsa #21#

desvío se comunica Desvía as chamadas se a túa liña se encontra ocupada.

 • Para activar, pulsa *67* (nº ao que desvía) y pulsa #
 • Para desactivar, pulsa #67#

desvío se non contesta Desvía as chamadas cando esteas ausente.

 • Para activar, preme *61* (nº ao que desvía) e pulsa #
 • Para desactivar, pulsa #61#

>> Para líneas IP: desvío inmediato Desvía sempre todas as chamadas que reciba.

 • Para activar, preme *21# (despois pon o nº ao que se desvía) e pulsa de novo #
 • Para desactivar, pulsa #21#

desvío se comunica Desvía as chamadas se a túa liña se encontra ocupada.

 • Para activar, pulsa *67# (nº ao que desvía) y pulsa #
 • Para desactivar, pulsa #67#

desvío se non contesta Desvía as chamadas cando esteas ausente.

 • Para activar, preme *61# (nº ao que desvía) e pulsa #
 • Para desactivar, pulsa #61#

 

podo ocultar a miña identidade cando realizo unha chamada?

permítelle ocultar o seu número cando realice unha chamada, de maneira que non se visualice no terminal telefónico ao que está chamando, marcando o código 067 dende unha liña fixa de R ou o código #31# dende unha liña de móbilR antes do número de teléfono en cada chamada. Esta funcionalidad é gratuita e está activada por defecto en todos as liñas de R. No entanto, malia que active este servizo, o seu número aparecerá identificado nas chamadas que realice a entidades que presten servizos de chamadas de urxencias (112) e outras autorizadas para a atención das de urxencia ou ás relacionadas coa seguridade pública ou a defensa nacional, ou cando sexa procedente conforme á normativa sobre protección e suspensión das garantías do segredo das comunicacións.

que é a fiestra de cambio?

son tres horas nas que se realiza o proceso de cambio de operador durante este tempo deixa de funcionar a liña da túa operador actual e as chamadas comezan a recibirse na túa nova liña de R co teu número de sempre

podo elixir a data e a hora da fiestra de cambio?

pode elixir a hora aproximada (sempre de luns a venres de 8 a 20 horas) para adecuala ao momento de menor actividade a data confirmarémoslla por teléfono xa que depende de Telefónica e a Entidade de Referencia

como se activa e desactiva a chamada en espera?

co servizo de chamada en espera non perderás ningún recado urxente, porque podes recibir novas chamadas mentres falas por teléfono

 1. ¿como se activa y desactiva?
  • Para activar, pulsa *43#
  • Para desactivar, pulsa #43# se tes activado o desvío inmediato ou o desvío comunica, non recibirás a indicación de chamada en espera
 2. ¿como se utiliza?
  unha vez activado, mentres falas por teléfono un dobre ton avisarache que tes unha nova chamada .Neste momento podes:
  • aceptar a chamada en espera e reter a actual: pulsa R, espera o ton e pulsa 2
   para cambiar dunha chamada a outra: pulsa R espera o ton e pulsa 2
   para terminar a chamada en curso e seguir coa outra: pulsa R, espera o ton e pulsa 1
  • aceptar a chamada en espera e terminar a actual: pulsa R, espera o ton e pulsa 1
  • ignorar a indicación

onde podo atopar o número dun cliente de R?

se desexas coñece-lo número de teléfono dun cliente de R ou de outro operador, podes chamar a calquera servizo de información, onde che ofrecerán os teléfonos de empresas e particulares de toda España