menú

conexión de banda ancha

dúbidas sobre a túa conexión de banda ancha á internet


podo xestionar os portos do meu cablemódem?

R non filtra os portos do seu cablemódem, fóra diso os portos NETBIOS e SMTP por razóns de seguridade; pero o resto dos portos do cablemódem están plenamente operativos e poden ser gestionados libremente. Montar servidores web ou ftp, compartir arquivos cos teus amigos de forma máis áxil, acceder ao teu ordenador desde un posto remoto... só son algunhas das funcionalidades que che ofrece o cablemódem R se gestionas os teus portos, pero hai máis que ti mesmo poderás descubrir.

a calidae da conexión a través da rede de fibra de R depende da distancia?

non, a calidade da conexión de fibra óptica de R non depende da distancia. Ao contrario dos accesos baseados en tecnoloxía ADSL, cuxa capacidade depende directamente da distancia que exista entre o fogar e a central telefónica.

co mey acceso a internet por fibra óptica de R, estou sempre conectado?

si, estarás sempre conectado, o servizo de acceso a internet non se verá afectado por avarías na liña telefónica.

coa fibra óptica, o ancho de banda de internet compártase co do servizo de telefonía e televisión?

non, o servizo de internet non se ve afectado polos demais servizos, ao contrario que a tecnoloxía baseada en ADSL, que necesita ocupar parte do ancho de banda de internet para ofrecer servizo de televisión.

a miña conexión a internet irá máis lenta cando aumente o número de usuarios conectados á rede de R?

non, o servizo de acceso a Internet a través de fibra óptica de R non depende do número de clientes conectados. A rede de R foi dimensionar para poder dar un servizo de calidade a todos os seus clientes.

como podo conectar varios equipos á internet?

a forma máis común é conectalos a través dun router compatible coa conexión de cable. R ofrece equipos wi-fi que permiten a conexión de ata 253 equipos de forma inarámica e en caso de que necesites ademais de conexión wi-fi, máis dun porto para conectar directamente outros dispositivos, tamén dispoñemos dun equipo con 4 portos.

como podo saber a velocidade da miña conexión a internet?

dispoñemos dunha ferramenta, o velocímetro, que mide a velocidade de conexión do teu ordenador a internet, tanto de "descarga" coma de "suba" de información. Encontrarás máis información acerca do velocímetro en http://velocimetro.mundo-r.com

por que non consigo o 100% da velocidade da miña conexión?

é normal non chegar ao 100% da velocidade nas medicións do velocímetro. Son moitas as razóns, as máis importantes indicámoschas aquí

por que o programa que utilizo para medir o ancho de banda me dá un valor menor do que teño contratado?

é posible que o programa que utilices dea a información en Mbytes/segundo (mega bytes por segundo), pero normalmente, as velocidades de Internet indícanse en Mbps (mega bits por segundo). Como un mega byte é 8 veces un mega bit, se multiplicas a velocidade que obtés por 8 terás o valor en Mbps e poderás comparar coa velocidade do teu acceso de forma "real".

que equipamento instala R para navegar por internet?

para navegar por internet con R necesitarás un cablemódem, este equipo é un modem que adapta o sinal de datos dunha ethernet (a conexión do cablemodem ao teu PC) a un rede de cable.

podo comprar o cablemódem?

non, este equipo só se ofrece en aluguer e está incluído na tarifa do cambo. Ademais R comprométese a substituír estes equipos segundo vaia evolucionando a tecnoloxía e os servizos prestados así o requiran.

podo utilizar o meu cablemódem noutra localización?

non, o cablemódem unicamente se poderá utilizar na situación na que se deu de alta.

como teño que configurar o meu PC para que navegue?

terás que activar no PC o protocolo DHCP, é un protocolo de rede que permite aos PCs dunha rede IP obter os seus parámetros de configuración automaticamente.

podo dispoñer dunha conexión sen fíos (wi-fi)?

si, mediante a tecnoloxía wi-fi, poderás conectarte a internet dende calquera parte do teu fogar. En R dispoñemos de equipos que permiten conexións inarámicas, aquí

que é un cable ethernet de calidade, con categoría 5e ou mellor?

é un cable que permite conectar o teu router co teu ordenador ou equipo. A categoría 5e é unha especificación que indica está deseñado para sinais de alta integridade e moita velocidade. Estes cables poden ser blindados ou blindar.