menú

cobertura móbil

atopa aquí as respostas ás túas preguntas sobre a cobertura de móbilR


que é a cobertura de rede?

é o sinal que recibe o dispositivo que estás a utilizar para comunicarte. Actualmente, existen dous tipos de cobertura:

 • cobertura 2 GR/2.5 G (rede GSM/GPRS). Serve para facer chamadas e enviar sms, así como para navegar por Internet a baixa velocidade (páxinas de internet con contidos lixeiros, correos electrónicos ou whatsapp de texto, etc)
 • cobertura 3G/3G+ (Rede UMTS). Serve tamén para facer chamadas e enviar sms, e ademais permite navegar por internet a alta velocidade, acceder ao correo electrónico e descargar adxuntos, enviar ou recibir whatsapps con fotos ou videos, acceder a redes sociais, enviar fotos e videos, descargar ou enviar fotos, oír música en streaming, etc.
 • cobertura 4G (rede LTE). É a nosa xeración de tecnoloxía na telefonía móbil que permite que teñas unha conexión ultrarrápida, varias veces superior ás que ofrece o 3G e, ademais, cun retardo moi baixo nos tempos de resposta.

como podo saber a cobertura de rede que teño en cada momento?

a cobertura de rede depende de varios factores, a distancia á antena máis próxima, se estás ao aire libre ou nun lugar pechado, etc. A forma máis sinxela de saber o nivel de cobertura que tes no sitio no que te encontras é mirar a indicación de barras de cobertura no teu móbil.

ademais das barras, na túa pantalla verás a indicación do tipo de cobertura que tes en cada momento. Esta indicación ten variacións segundo os móbiles, pero en xeral encontrarás:

 • 2G ou GPRS, para representar cobertura 2G/2.5 G. Nalgunhas ocasións verás un "E" que identifica unha versión 2.5G mellorada (EDGE) que aumenta a velocidade de datos
 • 3G, 3G+, H ou HSDPA para representar cobertura 3 GR/3.5 G

como podo saber o nivel de cobertura que hai na miña cidade?

na nosa web poderás comprobar facilmente a cobertura 2G e 3G en calquera lugar, simplemente indicando a cidade, concello ou lugar desexado.

por que varía a cobertura?

hai moitas cousas que poden afectar á cobertura, pero as máis importantes son:

 • distancia á antena máis próxima.
 • propagación e obstáculos: a cobertura prodúcese mediante ondas e calquera obstáculo do terreo situado entre o dispositivo e a antena pode afectar á cobertura
 • situación interior ou exterior: en xeral a cobertura é peor no interior de edificios que no exterior e máis se a casa é de pedra ou muros grandes ou estás ao fondo desta. Ademais, como as ondas 2G penetran mellor que as ondas 3G, nalgúns interiores podes ter só cobertura 2G
 • dispositivo: sempre hai dispositivos que dan mellor cobertura que outros. Ademais, calquera golpe pode afectar negativamente ao seu normal funcionamento.
 • problemas técnicos puntuais do sistema de rede poden supoñer problemas de cobertura ocasionais pero que se solucionan nun curto espazo de tempo

por todo isto, aínda que intentamos que sempre haxa a mellor cobertura en todos os sitios, é imposible asegurala. Recorda que dispós dun período de proba para probar o teu móbilR e asegurarse de dispoñer da mellor cobertura.

que é a velocidade de datos?

é a rapidez con que o teu dispositivo envía ou recibe información ao conectarse a internet ou, en xeral, ao realizar unha conexión de datos. A velocidade de datos depende en primeiro lugar do tipo de cobertura na que te encontres segundo che explicamos na pregunta 1.

que é a velocidade de baixada? e a de subida?

velocidade de baixada ou velocidade downlink:

 • cobertura 2G/2.5 G: con cobertura GPRS a velocidade máxima de baixada é duns 40Kbit por segundo, válida para realizar unha navegación básica. Cando a cobertura sexa GPRS mellorado (EDGE), a velocidade máxima de baixada mellora moito alcanzando ata 200Kbit por segundo que permiten xa unha experiencia de navegación moi satisfactoria
 • cobertura 3G/3G+: con cobertura 3G a velocidade estándar de baixada é de 384Kbits por segundo pero en R pódense alcanzar doadamente os 3.6Mbits por segundo. A partir deste valor e en función da situación concreta pódense obter velocidades de baixada de 7.2 Mbit/S, 14.4 Mbit/S e ata 28.8 Mbit/S en función do tipo de infraestrutura instalada en cada antena (podes ver a velocidade máxima aquí)

velocidade de suba ou velocidade uplink:

 • cobertura 2 GR/2.5 G: con cobertura GPRS a velocidade máxima de suba é duns 40Kbit por segundo, válida para realizar unha navegación básica. Cando a cobertura sexa GPRS mellorado (EDGE), a velocidade máxima de suba crece ata os 100Kbit
 • cobertura 3G/3G+: con cobertura 3G a velocidade estándar de suba é de 64Kbits por segundo pero en R pódense alcanzar doadamente 1.4Mbits por segundo. A partir deste valor e en función da situación concreta pódense obter velocidades de suba de ata 5.7 Mbit/S (podes ver a velocidade máxima aquí)

como podes ver, a velocidade de datos real que se alcanza nun determinado lugar varía co nivel de cobertura e outros factores como as interferencias. Ademais, a diferenza entre a cobertura estándar e a máxima é ampla. Tratamos sempre de que teña acceso á máxima velocidade pero, en función de todos os factores que che explicamos, non sempre se acaba.

que pode afectar á velocidade de datos?

hai varias cousas que poden afectan á velocidade de datos, pero os máis importantes son:

 • cobertura e interferencias: a velocidade de datos, tanto en suba coma en baixada depende do nivel de cobertura no lugar dende o que che conectes. A mellor cobertura en xeral maior velocidade. Non obstante hai outras circunstancias que poden influír como as interferencias producidas por outras antenas próximas
 • grandes concentracións de usuarios: a antena distribúe a súa capacidade entre os distintos usuarios aos que atende ofrecendo en xeral velocidades máximas ou próximas ao máximo a todos eles. Non obstante, en grandes concentracións de usuarios como por exemplo eventos deportivos, concertos, etc. pode acontecer que o volume de conexións conxestione a antena e, como consecuencia, a velocidade de boa parte dos usuarios se vexa reducida
 • consumo de datos excede o máximo: para as tarifas cun volume determinado de datos á máxima velocidade posible, cando o devandito volume se supera, a velocidade de datos redúcese aos niveis especificados en cada tarifa. Podes consultar os datos incluídos na túa tarifa na nosa web.
 • conxestión en internet ou nos servidores destino: en ocasións as redes IP que xestionan o tráfico de internet, xa sexa o tramo de rede Orange ou redes externas, poden presentar situacións de conxestión que afecten á velocidade de datos. Esta situación pódese dar tamén no servidor destino co que nos queremos comunicar, afectando igualmente á velocidade de navegación real

por todo isto, aínda que intentamos que sempre teñas a maior velocidade posible, é imposible asegurala. Lembra que dispós dun período de proba para probar o teu móbilR e asegurarte de dispoñer da mellor cobertura e velocidade.