menú

problemas máis habituais

problemas máis habituais cos que te podes atopar


como podo estar seguro que o servizo 3ollos R está operativo?

en todo momento monitoramos a comunicación coa túa concentrador e os seus sensores. Se esta comunicación pérdese durante un tempo excesivo enviámosche un aviso indicándoche a degradación do servizo e/ou que puidese non estar operativo.

o tipo de degradación dependerá da causa: avaría dun sensor, corte da subministración eléctrica, caída da internet, ...

como podo resolver calquera dúbida sobre 3ollos R?

unha das vantaxes de contratar este servizo con R, é que sempre terás axuda para resolver a túa dúbidas.

poñemos á túa disposición:

 • unha web de 3ollos R, onde atoparás a descrición do servizo, dos equipos, vídeos de uso, etc.
 • un manual de usuario dispoñible aquí.
 • sempre podes chamarnos a 1449 se es un cliente de residencial ou ao 1446 se es un cliente de empresa.

se apago o router, segue funcionando 3ollos R?

non. 3ollos R precisa o concentrador para funcionar e este á súa vez, precisa unha conexión a internet. Se apagas o router, pérdese a conexión a internet e por tanto, 3ollos R, deixa de funcionar.

por que 3ollos R non recoñece como habitual o meu router?

o mapa de rede de 3ollos R non é capaz de recoñecer o teu router porque as IP son estáticas. Para identificar o teu router, ponlle un nome.

a web indícame que o concentrador está desconectado, que podo facer?

asegúrate de que o concentrador está ben conectado á rede e o router aceso. Se é así, por favor, reinicia o concentrador.

para reinicialo, debes apagar o concentrador 10 segundos e volvelo a acender. Ao cabo duns minutos debería volver funcionar e a web che indicará que está conectado.

perdín a conexión Z-Wave entre un sensor e o concentrador, que podo facer?

se se perdeu a conexión Z-Wave entre un sensor e o concentrador, proba o seguinte:

 • resetea o sensor. Para iso, mantén pulsado o botón Z-Wave do sensor durante 20 segundos ata que o botón escintile.
 • se o concentrador ten a luz do indicador Z-Wave acesa, apaga o concentrador co interruptor, desenchufa o cable de alimentación, espera 10 segundos e volve a enchufar o cable de alimentación. Por último, acende o concentrador co interruptor.

que sucede coas medidas dos sensores se o concentrador perde conexión con internet?

no caso de perda de conexión do concentrador, as medidas rexistradas non aparecerán na web ou na app. Iso si, os sensores seguirán funcionando e cando o concentrador recupere conexión actualizaranse na web e na app.

no caso do termostato, quedará co último valor que teña, ben programado ou manual, mentres non sexa posible modificar a temperatura de forma remota. De todas as maneiras, sempre se pode modificar manualmente.

non hai ningunha luz acesa no concentrador, por que pode ser?

a ausencia de luces no concentrador indica un problema. Proba o seguinte para que aparezan as luces:

 • comproba que o interruptor de alimentación da parte posterior está na posición correcta.
 • verifica que o cable de alimentación está correctamente conectado ao dispositivo e ao enchufe.
 • proba a conectar o concentrador noutro enchufe.

non hai luces nos meus sensores, por que pode ser?

a ausencia de luces indica falta de batería. Revisa que as pilas estean cargadas.

hai unha luz vermella nos meus sensores, por que pode ser?

a luz vermella indica perda de conectividade. Proba o seguinte para recuperar a conectividade:

 • revisa que o teu router está aceso.
 • revisa se está acendido a luz da rede Z-Wave do concentrador.
 • resetea o sensor. Para iso, mantén pulsado o botón Z-Wave do sensor durante 20 segundos ata que o botón escintile.
 • se moviches o concentrador, volve colocalo na posición inicial.
 • se moviches o sensor, volve colocalo na posición na que estaba inicialmente.

hai unha luz vermella na miña cámara, por que pode ser?

a luz vermella indica perda de conectividade. Proba o seguinte para recuperar a conectividade:

 • revisa que o teu router está aceso.
 • revisa se cambiaches o contrasinal da túa wifi.
 • apaga e acende de novo a cámara.
 • se moviches o router, revisa que chega suficiente sinal wifi á cámara.
 • se moviches a cámara, volve colocala na posición na que estaba inicialmente.

no lugar onde debo ver as gravacións da cámara aparéceme unha mensaxe de cámara non conectada, por que pode ser?

esa mensaxe aparece se por algunha razón se perdeu a conectividade da cámara co concentrador. Proba o seguinte para recuperar a conectividade:

 • revisa que o teu router está aceso.
 • revisa se cambiaches o contrasinal da túa wifi.
 • revisa que non hai ningunha luz na cámara que poida indicar un problema.
 • apaga e acende de novo a cámara.
 • se moviches o router, revisa que chega suficiente sinal wifi á cámara.
 • se moviches a cámara, volve colocala na posición na que estaba inicialmente.
 • revisa que a cámara está correctamente conectada ao enchufe e o enchufe funciona.

non vexo as gravacións da miña cámara, por que pode ser?

se a cámara está ben conectada, as gravacións da cámara deberían verse. Proba a recargar de novo a páxina de 3ollos R, para que aparezan.

se continúas sen velas, por favor, apaga e acende a cámara e proba de novo.

teño unha regra pero non recibo a información que solicito, por que pode ser?

se a regra está ben configurada (revisa por favor os modos e as condicións nas que actúa para asegurarte), a única razón é que perdese conectividade algún dos sensores ou a cámara.

proba o seguinte para recuperar a conectividade:

 • revisa que o teu router está aceso.
 • revisa se cambiaches o contrasinal da túa wifi.
 • revisa se está acendido a luz da rede Z-Wave do concentrador.
 • revisa que non hai ningunha luz na cámara ou nos sensores que poida indicar un problema.
 • apaga e acende de novo a cámara.
 • resetea o sensor. Para iso, mantén pulsado o botón Z-Wave do sensor durante 20 segundos ata que o botón escintile.
 • se moviches o router, revisa que chega suficiente sinal wifi á cámara.
 • se moviches a cámara ou algún sensor, volve colocalos na posición na que estaba inicialmente.
 • revisa que a cámara está correctamente conectada ao enchufe e o enchufe funciona ou que os sensores teñen suficientes pilas.